Skip links

Atvejo vadybininkai užtikrins pagalbos organizavimo vaikui ir šeimai inicijavimą bei koordinavimą

Nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-171, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti vadybos procesus ir teikti paslaugas šeimoms Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre atvejo vadybos funkcijas atlieka du ne vienų metų darbo su šeimomis patirtį turintys atvejo vadybininkai.