Skip links

Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras sveikindami vaikus lankėsi globojamų (rūpinamų) ir įvaikintų vaikų namuose. Ir ne tuščiomis, o su gausybe dovanų, kurias Centrui geranoriškai įteikė rėmėjai.
Globos centro koordinatorės neslėpė džiaugsmo galėdamos aplankyti visus rajono globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus, asmeniškai Jiems įteikti dovanas ir palinkėti gražios vaikų gynimo dienos, šiltos vasaros ir plačios šypsenos.
Kiekvienas susitikimas su vaiku yra be galo svarbus. Smagu matyti juos besišypsančius, nustebusius ir pasitinkančius darbuotojas su puikia nuotaika.

Širvintų rajone yra keletas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių, kurie artėjančios Tėvo dienos proga nebuvo pamiršti. Jie vaikų gyvenime yra lygiai tokie pat svarbūs kaip Mamos.

Brangus vaikai, globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, būkite visi sveiki ir laimingi, nes tik būdami sveiki tikrai būsite laimingi.

Užbaigiant šią šventę Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras dar kartą nuoširdžiai nori padėkoti visiems rėmėjams, kurie prisidėjo prie šios gražios Tarptautinės vaikų gynimo ir artėjančios Tėvo dienos šventės.
Tariame Ačiū Sigitui Bartusevičiui, kuris vaikams ir globėjams (rūpintojams), bei įteviams nepagailėjo sezoninių vaisių, kūdikių ir vaikų prekių parduotuvei „Juko baby” patiems mažiausiems skyrusiems savo gražiųjų galvos aksesuarų, leidyklai „Alma littera” padovanojusiai daugybę knygų vaikams, UAB „Agrava” produkcijai suteikusiais įvairių personalizuotų dovanų vaikams ir globėjams (rūpintojams), bei įtėviams, UAB „UPG Baltic”, kurie nepagailėjo kuponų žurnalų prenumeratai, taip pat Širvintų rajono savivaldybei bei mūsų kolegoms Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.