Skip links

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais

Kas yra globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais?

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir yra įstatyminis vaiko atstovas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, su globos centru gali pasirašyti Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių.

Kada Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 • nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).
 • Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus:

  Globos centro specialistai Darbo laikas
  Globos koordinatorė Laima Eidukaitienė
  Tel. nr. 8 605 67867
  El. p. globoscentras@sirvintuspc.lt
  I – IV 8.00 – 17.00 val.
  V 8.00 – 15.45 val.
  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
  PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
  Globos koordinatorė Vaida Kvieskienė
  Tel. nr. 8 602 84218
  El. p. vaida.kvieskiene@sirvintuspc.lt
  I – IV 8.00 – 17.00 val.
  V 8.00 – 15.45 val.
  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
  PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
  Gimk specialistė Laura Vaitkūnaitė
  Tel. nr. 8 605 88062
  El. p. gimk@sirvintuspc.lt
  I, II, IV, V 17.10 – 20.10 val.
  III 17.10 – 21.10 val.
  PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
  Gimk specialistė Ugnė Kukytė – Bilotienė
  El. p. ugne.kukyte@sirvintuspc.lt
  I, II, IV, V 17.10 – 20.10 val.
  III 17.10 – 21.10 val.
  PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
  Psichologė Neringa Juškevičienė
  Tel. nr. 8 673 38684
  El. p. neriinga@gmail.com
  Darbo laikas derinamas iš anksto

  Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

  Globos centras Širvintose

  Nuorodos

  Globos centras
  Budintis globotojas
  Globėjas giminaitis
  GIMK mokymai
  Jei apsisprendėte globoti
  Nemokamos paslaugos globos centre
  Teisės aktai

  Kitos teikiamos paslaugos Socialinių paslaugų centre

  Bendruomeniniai šeimos namai
  Dienos socialinė globa asmens namuose
  Dienos socialinė globa (institucinė)
  Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
  Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
  Pagalbos į namus
  Specialaus transporto
  Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
  Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
  Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
  Atvejo vadyba

  Naudingos nuorodos

  Naudingos nuorodos