Skip links

Nemokamos paslaugos Globos centre

Nemokamos paslaugos Globos centre

Mes Jums siūlome:

 • Tarpininkavimą;
 • Konsultavimą;
 • Informavimą;
 • Savitarpio paramos grupes;
 • Intensyvią pagalbą krizių atvejų;
 • Psichologo konsultacijas;
 • Sociokultūrines paslaugas (šventės, renginiai);
 • Atokvėpio paslaugą;
 • Susitikimą su biologiniais vaiko tėvais, giminaičiais, artimaisiais organizavimą, pagalbą, paramą, jei tai nekenkia geriausiems vaiko interesams bei saugumui;
 • Metodinę pagalbą;
 • Pagrindinių, Tęstinių, Specializuotų, Artimųjų giminaičių GIMK programos mokymus.

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

Globos centras Širvintose

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais
Globėjas giminaitis
GIMK mokymai
Jei apsisprendėte globoti
Teisės aktai

Kitos teikiamos paslaugos Socialinių paslaugų centre

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos