Skip links

Teisės aktai

Teisės aktai

 Teisės aktai, reglamentuojantys Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimą:

  1. Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6dfe33b0e64411e7acd7ea182930b17f
  2. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce
  3. Socialinių paslaugų įstatymo 2,9,18,19,34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 19-1 straipsnių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6dfe33b0e64411e7acd7ea182930b17f
  4. Civilinis kodeksas. Šeimos teisė https://www.infolex.lt/ta/60696
  5. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais
Globėjas giminaitis
GIMK mokymai
Jei apsisprendėte globoti
Nemokamos paslaugos Globos centre

Kitos teikiamos paslaugos Socialinių paslaugų centre

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos