Skip links

Įgyvendinamas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Širvintų rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 30 d. pasirašė projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0008 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 418 736,00 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos – 355 925,00 Eur, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 62 811,00 Eur.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Širvintų rajone, plėtojant socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – nusidėvėjusi, nepakankamai pritaikyta senyvo amžiaus asmenų poreikiams Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio infrastruktūra. Padalinio patalpoms reikalingas remontas, būtina atnaujinti esamus baldus ir įrangą. Projekto įgyvendinimo dėka būtų prisidedama prie Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir jų prieinamumo didinimo. Įgyvendinus projektą, Širvintų rajone būtų atnaujinta ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams pritaikyta stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra. Dėka to būtų padidintas šių socialinių paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus asmenims, būtų prisidedama prie senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybės globos namuose gerinimo, socialinės atskirties mažinimo.