Skip links

Informacija apie laisvas darbo vietas

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras ieško psichologo (-ės) Globos centre 0,5 etato darbo krūviu su perspektyva dirbti 1 etato darbo krūviu. Darbo užmokestis yra apskaitomas taikant darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą nuo 8,58 BD (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokestis priklauso nuo Jūsų turimos patirties ir darbo stažo šioje pareigybėje.

Jeigu Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
 • Norite teikti psichologinę pagalbą vaikams prižiūrimiems budinčių globotojų ir budintiems globotojams, vaikams globojamiems (rūpinamiems) globėjų rūpintojų ir globėjams rūpintojams, globėjams artimiems giminaičiams, šeimynų dalyviams, įvaikintiems vaikams, įtėviams;
 • Išmanote ir gebate taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius reikalingais darbo funkcijoms vykdyti;
 • Mokate analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyte raštvedybos taisykles;
 • Esate pareigingas, komunikabilus, taktiškas bendraujant su kolegomis ir paslaugų gavėjais, mokate dirbti komandoje ir individualiai;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Tuomet mes:

 • Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
 • Suteikiame visas socialines garantijas.

Susidomėjusius kviečiame skambinti tel. +370 611 92047 arba siųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu: info@sirvintuspc.lt

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras ieško socialinio darbuotojo (-os) 1 etato darbo krūviu. Darbo užmokestis yra apskaitomas taikant darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą nuo 7,15 BD (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokestis priklauso nuo Jūsų turimos patirties ir darbo stažo šioje pareigybėje.

Jeigu Jūs:

 • Turite socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinio darbo išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Išmanote ir gebate taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir teikimą, darbo santykių organizavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Esate pareigingas, komunikabilus, taktiškas bendraujant su kolegomis ir paslaugų gavėjais, mokate dirbti komandoje ir individualiai.

Tuomet mes:

 • Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
 • Suteikiame visas socialines garantijas.

Susidomėjusius kviečiame skambinti tel. +370 611 92047 arba siųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu: info@sirvintuspc.lt

Atrinkti kandidatai bus asmeniškai informuoti apie atrankos datą, laiką ir vietą.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras ieško slaugytojo padėjėjo, dirbti integralios pagalbos komandoje, teikiant paslaugas asmens namuose 1 etato darbo krūviu. Darbo laikas per savaitę 38 val. Darbo užmokestis yra apskaitomas taikant valandinį tarifinį atlygį nuo 5,42 Eur/val. (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokestis priklauso nuo Jūsų turimo darbo stažo.

Jeigu Jūs:

 • Turite slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą.
 • Esate dėmesingi, pareigingi ir paslaugūs.
 • Mėgstate dirbti komandoje.
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Tuomet mes:

 • Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
 • Suteikiame tarnybinį automobilį.
 • Suteikiame visas socialines garantijas.

Kreiptis į socialinių paslaugų centrą arba skambinti tel. 8 382 53400