Skip links

Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra „Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0014 finansavimo sutartį.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelį Širvintų rajone, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos, siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityse.

Projekto vykdymo trukmė – 32 mėnesiai. Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą suformuotos dvi mobilios komandos, tam, kad suteiktų kokybiškas integralias paslaugas. Komandos yra aprūpintos automobiliais, sanitarinėmis ir higienos priemonėmis, slaugos įranga.

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 53 400, socialinė darbuotoja Asta Mikniūtė, el. paštas asta.mikniute@sirvintuspc.lt.