Skip links

Įvyko Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Širvintų rajone atranka

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras informuoja, kad 2023 m. kovo 27 d. įvyko Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos komisijos, sudarytos Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. BV-39 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos komisijos sudarymo“, posėdis. Jo metu, vadovaujantis Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu 2023 m. vasario 2 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo atrinktas kompleksinių paslaugų šeimai teikėjas Širvintų rajono savivaldybėje. Juo tapo asociacija „Kartų namai“.