Skip links

Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:

  • visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą svetainėje: https://www.stt.lt/
  • taip pat galite pranešti bendruoju Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos elektroniniu paštu antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt 

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Daugiau informacijos: http://www.sirvintos.lt/lt/administracija/veikla/korupcijos-prevencija/2118

Kategorijos

Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos 2018-2020m. programos įgyvendinimo priemonių planas
Korupcijos priemonių plano įvykdymo ataskaitos
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas
Veiklos situacijos analizė antikorupciniu požiūriu
Informacijos apie asmenį surinkimas
Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje
Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo Širvintų rajono savivaldybėje

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos