Skip links

Nuo 2017 metų Širvintų rajone sėkmingai teikiame integralią pagalbą

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo 2017 metų Širvintų rajone sėkmingai teikia integralią pagalbą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis. Integrali pagalba asmens namuose – tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant neįgaliam asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras yra atrinktas Integralios pagalbos teikiamos įgyvendinant 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamo projekto partneriu. Džiaugiamės, kad šios paslaugos ir toliau bus teikiamos paslaugų gavėjams.