Skip links

Teisės aktai

Pagalbos į namus paslauga

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-202 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 ,,Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo” dalinio pakeitimo“.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 1-168 ,,Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas”.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006,Nr. 17-589; 2012, Nr.83-4345).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo: (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1571;2010, Nr. 79-4099).

Nuorodos

Pagalbos į namus

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos