Skip links

Pasikeitė Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarka

Nuo š. m. lapkričio 3 d. įsigaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 metų balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ reglamentuoti naujausi pakeitimai. Pakeitimai apima tiek judėjimo, tiek klausos, tiek regos techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir naudojimo sąlygas.

Aktualus aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis pakeitimas įtvirtintas įsakymo dvidešimtajame punkte, kuris numato, kad:

Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Kai Centro teritorinio padalinio ar savivaldybės įstaigos asmenims išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos jos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.

Negrąžinamai ir neatlygintinai asmeniui išduodamos šios priemonės:

 1. neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
 2. plaštakos apsaugos priemonės;
 3. padangos sustiprinta apsauga;
 4. padangos įprastos;
 5. lazdelės medinės;
 6. lazdelės metalinės;
 7. antgaliai, užmautės;
 8. sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai;
 9. visi čiužiniai, pasėstai, patiesalai, užvalkalai;
 10. naktipuodžio kėdutės (įsigalioja nuo š.m. lapkričio 3 dienos);
 11. paaukštintos tualeto sėdynės (įsigalioja nuo š.m. lapkričio 3 dienos);
 12. Kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės.

Čia galite susipažinti su galiojančia suvestine Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo redakcija.