Skip links

Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Širvintų rajone įgyvendinimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“. Projektą įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais: Bendruomeniniais šeimos namais bei asociacija „Kartų namai“.

Socialinis paslaugų centras atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas – vykdo paslaugų šeimai organizavimą ir koordinavimą, bei projekto tikslinės grupės informavimą apie teikiamas paslaugas rajone, konsultavimą, tarpininkavimą besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims. Aktyviai vykdo asmenų, kuriems reikalinga pagalba, įtraukimą į projekto veiklas, atlieka šviečiamąją ir kitas su projektu susijusias veiklas.  Asociacija „Kartų namai“ teikia mokymų, vaikų priežiūros paslaugas.

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti į veiklas šeimas, stiprinti jas, keisti jų gyvenimo kokybę, o kartu keisti ir visuomenės gyvenimo kokybę.

Kompleksinės paslaugos šeimai:

 I. Pozityvios tėvystės mokymai.

  • Pozityvios tėvystės mokymai – paslauga skirta šeimoms, norinčioms tobulinti tėvų ir vaikų santykius, siekiančioms įveikti kliūtis ir trūkumus, trukdančius tėvų ir vaikų gebėjimams atsiskleisti. Tai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai grupėse.
  • Prieraišios tėvystės mokymai – seminarai skirti planuojančioms pastoti, besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms mamoms ir tėvams. Bus suteikiamos žinios apie kūdikio raidą, vaiko lavinimą ankstyvame amžiuje.
  • Edukaciniai užsiėmimai, kurių metu kuriamas darnus ir prasmingas tėvų ir vaikų tarpusavio ryšys, visi kartu išgyvena įvairias emocijas.
  • Šeimos klubai. Siekiama, kad šeimos gyvenime atsirastų daugiau laiko, kuomet nariai praleidžia laiką kartu, kad vaikai sulauktų daugiau dėmesio, o tėvai labiau suprastų vaikus – jų poreikius, norus, jausmus.

II. Psichosocialinė pagalba.

  • Individualios ir grupinės konsultacijos. Individualios – teikiamos, kurių problemos grįstos individualiais išgyvenimais, kurie linkę bendrauti betarpiškai, reikalingas visapusiškas dėmesys.
  • Grupinėse – greičiau pasiekiamas laukiamas rezultatas, pasidalinama asmenine patirtimi, suteikiamas palaikymas ne tik iš specialistų, bet ir dalyvių.
  • Šokio judesio terapija, – gerina fizinę ir dvasinę žmogaus būseną.

III. Mediacijos paslaugos. Konflikto sprendimas, dalyvaujant trečiam asmeniui. Ginčų sprendimo būdas taikomas įvairaus tipo neteisiniams ginčams spręsti.

IV. Vaikų priežiūra. Suteikiama projekto dalyviams užsiėmimų metu (nuo 3 metų vaikams ir iki kol vaikas eis į bendrojo lavinimo mokyklą). Kol tėveliai mokosi, –  vaikai saugūs ir užsiėmę.

V. Pavežėjimas. Skirtas tiems, kam sudėtinga pasiekti mokymus.

Koordinatorė:
Vaida Kvieskienė
tel.: 8 602 84218
El. paštas:
seimosnamai@sirvintuspc.lt

Bendruomeniniai šeimos namai

Nuorodos

Informacija teikiama
Paslaugos

Kitos paslaugos

Integrali pagalba asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos