Skip links

Širvintų miesto šventė

Liepos 20 d. Širvintose vyko miesto šventė „Visada laukiamas“. Šventės metu vyko mugė, kurioje Tarnybos atestuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos) darbuotojai praeiviams dalino balionus bei skrajutes, ragindami žmones tapti globėjais (rūpintojais).

Taip pat buvo išdalinta per 100 kvietimų į rugpjūčio 7 d. 17 val. vyksiantį susitikimą, kurį organizuoja Globos centras. Susitikimo metu Tarnybos atestuoti GIMK darbuotojai Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, atsakys į visus rūpimus kausimus apie globą ir įvaikinimą.