Skip links

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

Socialinės rizikos šeima:
Socialinės rizikos šeima – tai šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausoma nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui.

Socialinės rizikos šeimai priskiriama šeima, kurios vaikui įstatymu nustatyta tvarka nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikia socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis Širvintų mieste ir seniūnijose.

Socialinės rizikos šeimoms teikiamos šios socialinės paslaugos:

Informavimo – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui šeimai;

Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;

Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisine, sveikatos, ūkines, buitine, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkio darbus ir k t.)

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus.

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 49 121, padalinio vadovė Elvyra Karickienė, el. paštas elvyra.karickiene@sirvintuspc.lt

Nuorodos

Teisės aktai

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Integrali pagalba asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos