Skip links

Specialaus transporto paslauga asmenims su judėjimo negalia

Specialaus transporto paslauga

Transporto paslaugų organizavimas – tai paslauga, teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pirmą kartą norintis gauti transporto paslaugą, prieš penkias darbo dienas turi kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotoją, organizuojantį transporto paslaugų teikimą ir koordinuojantį transporto priemonių naudojimą ir pateikti:

  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą SP-8, patvirtintą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad esate įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tuo atveju, kai nėra informacijos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gyventojų registro tarnybos teikiamuose duomenyse;
  • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugos (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, socialinės rūpybos skyriaus, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, arba kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą);
  • medicininę pažymą iš gydytojo ar kitus dokumentus įrodančius paslaugos būtinumą, kai asmeniui nėra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
  • Širvintų rajono neįgaliųjų organizacijos, pageidaujančios gauti transporto paslaugą, pateikia prašymą ir vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (kvietimą dalyvauti kultūros ar sporto renginyje ir pan.).

Nuorodos

Transporto paslaugomis gali naudotis
Apmokėjimas už transporto paslaugas
Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Integrali pagalba asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos