Skip links

Apmokėjimas už transporto paslaugas

Specialaus transporto paslauga

Apmokėjimas už transporto paslaugas:

1 kilometro tarifas – 0,62 Eur/km.

Mokėjimo dydis nuo 1 kilometro tarifo, jei vidutinės pajamos asmeniui (šeimos nariui) per mėnesį yra:

  • iki 1 VRP* (129 Eur) – 0,06 Eur/km;
  • nuo 1 iki 2 VRP* (129 Eur iki 258 Eur) – 0,12 Eur/km;
  • nuo 2 iki 3 VRP* (258 Eur iki 387 Eur) – 0,31 Eur/km;
  • virš 3VRP* (virš 387 Eur) – 0,43 Eur/km.

*VRP – valstybės remiamos pajamos – 129 Eur.

Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis vieneriems kalendoriniams metams, arba specialaus transporto išlaidų kompensacijos poreikio skyrimo laikotarpiui su tais asmenimis, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;

Nuorodos

Specialaus transporto paslauga asmenims su judėjimo negalia
Transporto paslaugomis gali naudotis
Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos