Skip links

Specialaus transporto paslaugų naudojimas

Specialaus transporto paslauga

Transporto paslaugomis gali naudotis:

  • asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;
  • sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo) ir vaikai, turintys judėjimo negalią;
  • sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo) ir ribotai judantys asmenys, sulaukę 70 ir daugiau metų amžiaus;
  • ribotai judantys asmenys iki 70 metų amžiaus, kuriems nenustatytas darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis – tik gydymo ir reabilitacijos tikslais;
  • išimties atveju neįgalieji, kurie patys vairuoja specialiuosius automobilius, pablogėjus sveikatai, sugedus automobiliui;
  • asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos nariai), kai asmens pajamos (šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį) yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas per mėnesį bei socialinės rizikos šeimos – tik gydymo ir reabilitacijos tikslais;
  • Širvintų rajono neįgaliųjų organizacijos kultūriniams ir laisvalaikio poreikiams tenkinti (varžybas, apžiūras, įstaigas, esančias kituose miestuose, vasaros stovyklas ir kt.).

KONTAKTAI:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 53 400, socialinė darbuotoja Asta Mikniūtė, el. paštas: asta.mikniute@sirvintuspc.lt

Nuorodos

Specialaus transporto paslauga asmenims su judėjimo negalia
Apmokėjimas už transporto paslaugas
Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos