Skip links

Struktūra

DIREKTORIUS BUHALTERIJA BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI ATVEJO VADYBININKAI KRIZIŲ IR PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE PADALINYS RAŠTVEDYS ŪKVEDYS VALYTOJAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS PERSONALO SPECIALISTAS GLOBOS CENTRAS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINYS DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTAS VAIRUOTOJAS ELEKTRIKAS

Direktorius

Neringa-Lubyte
NERINGA LUBYTĖ

Direktorė

  +370 683 48274

  direktorius@sirvintuspc.lt

Pareigybė

Vadovo metinės užduotys

Vadovo gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas


Direktoriaus pavaduotojas
  

Buhalterija

RŪTA LAPINSKIENĖ
Vyr. buhalterė
  +370 607 61311
  ruta.lapinskiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

AUŠRA MISIKONIENĖ
Buhalterė
  
  ausra.misikoniene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Personalo specialistas

RAIMONDA ŠIURKUTĖ
Personalo specialistė
  8 611 92047
  raimonda.siurkute@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Bendruomeniniai šeimos namai

GRAŽINA PEREDNIENĖ
Projekto koordinatorė
  +370 608 10924
  seimosnamai@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Globos centras

LAIMA EIDUKAITIENĖ
Globos koordinatorė
  +370 605 67867
  globoscentras@sirvintuspc.lt
Pareigybė

VAIDA KVIESKIENĖ
Globos koordinatorė
  +370 602 84218
  vaida.kvieskiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

LAURA VAITKŪNAITĖ
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo specialistė
  gimk@sirvintuspc.lt
Pareigybė

UGNĖ KUKYTĖ – BILOTIENĖ
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo specialistė
  ugne.kukyte@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Atvejo vadybininkai

INDRĖ MEILŪNIENĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 603 32239
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

INDRĖ AUDĖJŪTĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 609 90544
  atvejovadyba@sirvintuspc.lt
Pareigybė

DIANA BAKŠANSKIENĖ
Atvejo vadybininkė
  +370 698 59298
  diana.baksanskiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Socialinės globos padalinys

JURGITA BAGDONAVIČIENĖ
Padalinio vadovė
  8 382 54120       8 603 27384
  jurgita.bagdonaviciene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

UGNĖ KUKYTĖ – BILOTIENĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 54120
  ugne.kukyte@sirvintuspc.lt
Pareigybė

LAURA VAITKŪNAITĖ
Psichologė
  8 382 54120
Pareigybė

SLAUGYTOJAS
  slaugytoja@sirvintuspc.lt
Pareigybė

RAMŪNĖ KOLOSOVIENĖ
Socialinė darbuotoja
  8 677 60355
  ramune.kolosoviene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

JOLANTA ZMEJAUSKAITĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 54120
  jolanta.zmejauskaite@sirvintuspc.lt
Pareigybė

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
Pareigybė nr.1
Pareigybė nr.2
 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS
Pareigybė

DAIVA PUZINIENĖ
Užimtumo specialistė
  8 382 54120
  uzimtumas@sirvintuspc.lt
Pareigybė

ZITA KOKANSKAITĖ
Užimtumo specialistė
  8 382 54120
  uzimtumas@sirvintuspc.lt
Pareigybė

MASAŽUOTOJAS
Pareigybė

VIRTUVĖS PAGALBININKAS
Pareigybė

SKALBĖJAS
Pareigybė

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinys

ELVYRA KARICKIENĖ
Padalinio vadovė
  8 603 39638
  elvyra.karickiene@sirvintuspc.lt
Pareigybė

NIJOLĖ MASIULIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Gelvonų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 603 27694
Pareigybė

ALA UMBRASIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Gelvonų sen.)
  8 610 01739
Pareigybė

KRISTINA ASTEIKAITĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zibalų sen., Širvintų mst.)
  8 648 92910
Pareigybė

IRENA ORŠAUSKIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Alionių sen., Širvintų mst.)
  8 603 27693
Pareigybė

JURGITA ŽEMAITIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Musninkų sen., Širvintų mst.)
  8 601 34638
Pareigybė

AUDRONĖ RAUDELIŪNIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Čiobiškio – Gelvonų sen.)
  8 683 27229
Pareigybė

LANKOMOSIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS
Pareigybė

SIGUTĖ JUZĖNIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Kernavės – Musninkų – Čiobiškio sen.)
  8 603 27052
Pareigybė

EGLĖ GRUDZINSKIENĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zibalų – Širvintų sen., Širvintų mst.)
  8 645 30722
Pareigybė

AUŠRA SOSNOVSKYTĖ
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Jauniūnų sen.)
  8 603 27704
Pareigybė

Dienos socialinė globa asmens namuose

ASTA MIKNIŪTĖ
Socialinė darbuotoja
  8 382 53400
  asta.mikniute@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Raštvedys

GRAŽINA PEREDNIENĖ
Raštvedė
Pareigybė

Informacinių technologijų specialistas

AUDRIUS GUJIS
Informacinių technologijų specialistas
  audrius.gujis@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Ūkvedys

AIDAS BARBARAVIČIUS
Ūkvedys
  ukvedys@sirvintuspc.lt
Pareigybė

Vairuotojas

VAIRUOTOJAS
Pareigybė

Valytojas

VALYTOJAS
Pareigybė

Elektrikas

ELEKTRIKAS
Pareigybė

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos