Skip links

Susitikome su Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono socialinių paslaugų centrų atstovais

Š. m. gegužės 11 d. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų šeimai padalinys organizavo susitikimą su Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono socialinių paslaugų centrų atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs klausimai, dalintasi gerąja darbo patirtimi, aptarti individualūs šeimų atvejai, ieškant geriausių sprendimo ir pagalbos būdų.

Tarpinstitucinio susitikimo metu specialistai susipažino su kolegų iš gretimų rajonų įstaigų struktūra, pildoma dokumentacija, kokios paslaugos yra teikiamos klientams Vilniaus mieste, Širvintų bei Ukmergės rajonuose. Aptarti iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant socialines paslaugas (asmeniui) šeimai, vykdant atvejo vadybos procesus. Aptartos darbuotojų susisiekimo su klientais galimybės, transporto neturėjimas ar jo stoka, dideli atstumai, vykstant pas paslaugų gavėjus. Dalijamasi darbo praktika kaip dirbama su klientais, turinčiais rimtų psichikos sveikatos sutrikimų, kaip sprendžiamas reikiamų paslaugų stokos klausimas.

Susitikimas buvo informatyvus ir naudingas ne tik Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Neringai Lubytei-Stankevičienei, direktorės pavaduotojai Ramūnei Kolosovienei, Paslaugų šeimai padalinio specialistams, bet ir svečiams iš Vilniaus ir Ukmergės miestų. Susitikime dalyvavo ne tik Socialinių paslaugų centrų atstovai, bet ir Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Kananovič, specialistė Gita Mankuvienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Simona Skardziuvienė.

Atsižvelgiant į tai, kad susitikimas buvo labai naudingas ir informatyvus, bendru sutarimu nutarta tęsti draugystę su šių rajonų specialistais ir sekantį tarpinstitucinį pasitarimą organizuoti š. m. spalio mėn. Vilniaus miesto socialinių paslaugų centre.