Skip links

Paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai (paslaugos)

Nuorodos

Bendruomeniniai šeimos namai
Informacija teikiama

Kitos paslaugos

Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos